Komunikat prasowy

Poznań, 3 czerwca 2019 r.

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydowali o wypłacie dywidendy

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się w poniedziałek, zdecydowali o wypłaci dywidendy w kwocie 6,2 mln zł, co daje 0,63 zł na jedną akcję. Pozostała część zysku wypracowanego w 2018 r. przez producenta wysokiej jakości opakowań z tektury i papieru, tj. blisko 13 mln zł, trafi na kapitał zapasowy.

Chcemy, aby beneficjentem wzrostu spółki byli nasi akcjonariusze. Mimo realizowanego planu inwestycyjnego o znaczącej wartości, w najbliższych latach zamierzamy pozostać spółką dywidendową. Liczymy na systematyczną poprawę wyników finansowych dzięki rozwojowi technologicznemu naszej infrastruktury oraz rozbudowie mocy wytwórczych – komentuje Andrzej Baranowski, wiceprezes BSC Drukarni Opakowań.

Dzień dywidendy ustalono na 11 czerwca 2019 r., a dzień jej wypłaty na 18 czerwca.

BSC Drukarnia Opakowań w I kwartale 2019 r. wypracowała 63,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 13,8 mln zł EBITDA oraz 8,6 mln zł zysku netto. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza to wzrost odpowiednio o 16,2 proc., 27,8 proc. oraz 34,4 proc.

 

O Spółce:

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald’s, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego – spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36,7% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW.

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydowali o wypłacie dywidendy - informacja prasowa