Komunikat prasowy  

Poznań, 22 styczeń 2020 r.

AR Packaging finalizuje swoje strategiczne przejęcia rlc packaging group i Nampak Cartons Nigeria

Zgodnie z powszechnymi warunkami zamknięcia i lokalnymi zezwoleniami
regulacyjnymi, AR Packaging ogłasza zakończenie procesu przejęcia rlc
Packaging GmbH, w tym pośrednio znaczącego udziału w BSC Drukarnia
Opakowań S.A., oraz Nampak Cartons Nigeria Limited.

Poprzez te akwizycje AR Packaging kontynuuje swój pomyślny rozwój zgodnie ze
strategicznym planem rozwoju w wybranych segmentach i regionach
geograficznych. AR Packaging zajmuje wiodącą pozycję na rynku również w
segmencie opakowań na leki, produkty farmaceutyczne i kosmetyki. Przejęcie
działalności w Nigerii jest ważnym pierwszym krokiem w kierunku ugruntowania
pozycji na rynku afrykańskim, a Grupa ma teraz możliwość obsługiwania swoich
międzynarodowych klientów na trzech kontynentach.

AR Packaging jest również zadowolona z przejęcia 24,1% akcji posiadanych
pośrednio przez kierownictwo BSC Drukarnia Opakowań. Tym samym Grupa
posiada obecnie 60,8% udziałów w tej polskiej spółce. Doświadczone
kierownictwo BSC pozostanie na obecnych stanowiskach, co stanowi cenną
gwarancję dalszego pomyślnego rozwoju firmy.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskania pełnej zgody na akwizycje i serdecznie
witamy nowe spółki w naszej grupie. Jest to bardzo ważny krok w rozwoju AR
Packaging, firmy która obecnie posiada 28 zakładów w 12 krajach,
zatrudniających 5.500 doświadczonych pracowników”, mówi Harald Schulz,
prezes i dyrektor generalny AR Packaging. „Klienci rlc packaging, BSC i Nampak
skorzystają z wyjątkowego portfolio produktów naszej grupy, w tym opakowań
z różnych surowców do szerokiego zakresu zastosowań”.

Wszystkie przejęte podmioty będą działać pod nazwą AR Packaging, a integracja
jest w pełni zaawansowana wraz z bardzo doświadczonymi lokalnymi zespołami
zarządzającymi.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Harald Schulz, Prezes i Dyrektor Generalny, harald.schulz@ar-packaging.com

Niclas Nyström, CFO, niclas.nystrom@ar-packaging.com

AR Packaging

AR Packaging jest jedną z wiodących europejskich firm w sektorze opakowań,
której sprzedaż netto wynosi ponad 900 mln EUR, zatrudnia 5 500 pracowników
i posiada 28 fabryk w dwunastu krajach. AR Packaging to grupa
wyspecjalizowanych firm A&R Carton, Flextrus, CC Pack, SP Containers i AR
Packaging Digital. Siedziba główna znajduje się w Lund w Szwecji. Grupa tworzy
wartość dodaną dla klientów poprzez szeroką ofertę produktową i głęboką
wiedzę na temat opakowań kartonowych i elastycznych. Celem AR Packaging jest
rozwój zarówno organiczny, jak i w drodze przejęć. www.ar-packaging.com

Informacja prasowa 22.01.2020