14.11.2012

 

BSC Drukarnia Opakowań: 28 proc. wzrost przychodów i zysku netto

 

Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań, poznański producent opakowań z tektury i papieru podsumowała III kwartał bieżącego roku. Opublikowany raport skonsolidowany wskazuje na wysoki, 28 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto w porównaniu r/r. Systematyczny wzrost sprzedaży spowodowany jest rozwojem współpracy z dotychczasowymi klientami.

 

W III kwartale 2012 roku, przychody ze sprzedaży poznańskiej spółki wyniosły 38 892 tys. zł. Wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 7 309 tys. zł, natomiast zysk netto 4 962 tys. zł, wzrastając kolejno o 1 i 28 proc.

 

tys. zł III Q 2012 III Q 2011 Zmiana Dynamika
Przychody ze sprzedaży 38 892 30 287 8 605 28%
EBITDA 7 309 7 270 39 1%
Zysk operacyjny 5 383 5 678 – 295 -5%
Zysk netto 4 962 3 862 1 100 28%

 

– Kilkudziesięcioprocentowy wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto jest wypadkową świadczenia wysokiej jakości usług, co przekłada się na systematyczny rozwój współpracy z dotychczasowymi klientami. Opinia wiarygodnego i rzetelnego partnera biznesowego pozwala nam bezpiecznie rosnąć nawet w przypadku lekkiego spowolnienia gospodarczego. – twierdzi Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A., zwraca uwagę na wysokie wartości EBIT i EBITDA, wynoszące 5 383 i 7 309 tys. zł. Radzi nie przywiązywać wagi do lekkiego spadku zysku operacyjnego, który spowodowany jest w głównej mierze bardzo udanym analogicznym okresem roku ubiegłego. Wówczas to marże operacyjne Grupy były najwyższe w okresie ostatnich dwóch lat.

 

Grupa w dalszym ciągu przygląda się rynkowi krajowemu i zagranicznemu – zwłaszcza rosyjskiemu, w kontekście ewentualnych przejęć. Podtrzymuje zamiar intensyfikacji działań w obszarze opakowań farmaceutycznych oraz rozszerza swoje zainteresowania o mniejsze, perspektywiczne drukarnie. Ponadto stale inwestuje w rozwój własnych mocy produkcyjnych.