Komunikat prasowy

 

Poznań, 23 maja 2018 r.

 

BSC Drukarnia Opakowań aktualizuje plan inwestycyjny

 

Rada nadzorcza BSC Drukarni Opakowań zatwierdziła we wtorek zaktualizowany plan inwestycyjny na 2018 r., który przewiduje wydatki rzędu 46,4 mln zł. Oczekiwane wydatki w I półroczu 2019 r., w związku z realizacją kolejnych płatności przez spółkę za maszyny do nowego zakładu, wyniosą ok. 15,8 mln zł.

 

Na aktualizację planu inwestycyjnego wpływ miały następujące czynniki:

 

  • podpisanie kontraktów na zakup maszyn powodujące aktualizację cen planowanych zakupów oraz przesunięcie części wydatków na I półrocze 2019 r.
  • plan zakupu nowych, dodatkowych maszyn do nowobudowanej hali produkcyjno-magazynowej, powodujące zapłatę zaliczek na maszyny jeszcze w 2018 r.
  • aktualizacja kursu euro do przeliczania planowanych wydatków inwestycyjnych

 

Zaktualizowany plan inwestycyjny na 2018 r. przewiduje następujące wydatki:

 

  • 11,7 mln zł na zakup maszyn do nowego zakładu
  • 14,2 mln zł z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego wraz z wyposażeniem (np. regały magazynowe, oprogramowania, infrastruktura IT)
  • 20,5 mln zł na zakup środków trwałych do obecnych lokalizacji, w tym w spółce zależnej BSC Pharmacenter w kwocie 0,4 mln zł.

 

O Spółce:

 

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald’s, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego – spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW.

BSC Drukarnia Opakowań aktualizuje plan inwestycyjny