Komunikat prasowy

Poznań, 30 sierpnia 2019 r.

BSC Drukarnia Opakowań celuje w dwucyfrowe tempo wzrostu w 2019 r.

BSC Drukarnia Opakowań w I półroczu 2019 r. wypracowała 132,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 25,8 mln zł EBITDA oraz 15,5 mln zł zysku netto. Producent wysokiej jakości opakowań z tektury i papieru poprawił wyniki w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odpowiednio o 22 proc., 26 proc. i 32 proc.

Osiągnięte rezultaty są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Wyniki w analizowanym okresie były kształtowane przez rosnący popyt na opakowania oraz korzystny miks produktowy. Cel dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży w całym 2019 r. przy atrakcyjnej rentowności wydaje się być niezagrożony – komentuje Andrzej Baranowski, wiceprezes BSC Drukarni Opakowań.

Skonsolidowane wyniki za I półrocze 2019 r.

  I półrocze 2018 r. I półrocze 2019 r. Zmiana
Przychody (mln zł) 108,1 132,2 22 proc.
EBITDA (mln zł) 20,5 25,8 26 proc.
Zysk brutto (mln zł) 14,5 18,9 30 proc.
EBIT (mln zł) 14,4 19,0 32 proc.
Zysk netto (mln zł) 11,7 15,5 32 proc.

W I półroczu 2019 r. BSC Drukarnia Opakowań najwięcej opakowań sprzedała do klientów z branży kosmetycznej (54 proc. sprzedaży uzyskanej w ramach kategorii opakowania, usługi poligraficzne i towary w tym okresie) oraz spożywczej (31 proc. sprzedaży w ramach kategorii). Zamówienia dla farmacji miały z kolei 6-proc. udział, a pozostałe branże 9-proc.

W czerwcu bieżącego roku spółka uruchomiła pierwszą linię produkcyjną – mowa o maszynie arkuszowej – w nowo wybudowanej fabryce. Aktualnie trwa wewnętrzny rozruch kolejnej linii, tj. maszyny rolowej, który zakończy się we wrześniu. Niewykluczony jest zakup kolejnej linii produkcyjnej jeszcze w tym roku. Spółka spodziewa się, że w nowej hali docelowo pracować będzie pięć, a nawet sześć linii produkcyjnych, w zależności od potrzeb klientów, a co za tym idzie rodzaju maszyn.

Spółka oczekuje, że do końca 2021 r. inwestycja w nową fabrykę przełoży się na wzrost możliwości wytwórczych o 40 – 60 proc. Równolegle do wyposażania nowej hali unowocześniany jest już istniejący park maszynowy.

BSC Drukarnia Opakowań celuje w dwucyfrowe tempo wzrostu w 2019 r.