14.11.2011

BSC Drukarnia Opakowań S.A. podtrzymuje prognozy finansowe

 

BSC Drukarnia Opakowań S.A., jeden z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku, opublikowała wyniki finansowe za III kwartał br.  Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 30 287 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (28 009 tys. zł) oznacza wzrost o 8 proc. Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy wyników finansowych na 2011 rok.

 

 

WYNIKI FINANSOWE

 

W III kwartale br. przychody ze sprzedaży poznańskiej Spółki wyniosły 30 287 tys. zł, wzrastając tym samym o 8 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem zeszłego roku. Zysk operacyjny został wypracowany na poziomie 5 678 tys. zł, EBITDA osiągnęła wartość 7 270 tys. zł, natomiast zysk netto 3 862 tys. zł.

 

– Nieznaczny spadek zysku netto to efekt występujących zdarzeń jednorazowych. W przeciwieństwie do 2010 roku, w raportowanym okresie doświadczyliśmy ujemnych różnic kursowych bilansowych – powiedział Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 

Po trzech kwartałach 2011 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 86 926 tys. zł i były wyższe o 17 proc. wobec uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (74 168 tys. zł). Zysk operacyjny osiągnął wartość 13 961 tys. zł, natomiast EBITDA i zysk netto zostały wypracowane na poziomie 18 490 tys. zł i 10 750 tys. zł.

 

Dotychczasowe wyniki finansowe potwierdzają skuteczność przyjętej strategii rozwoju Spółki. Tym samym Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. podtrzymuje realizację prognoz na 2011 rok przy założeniu stabilnej sytuacji ekonomicznej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą wówczas prawie 110 mln zł, EBITDA osiągnie poziom 25,3 mln zł, natomiast zysk netto wyniesie 15,1 mln zł. Na dzień 30 września br. przychody ze sprzedaży zostały zrealizowane w 79 proc., natomiast pozostałe dwa wskaźniki kolejno w 73 proc. i 71 proc.

– Zagrożeniem dla realizacji prognoz może być niepewna sytuacja ekonomiczna na świecie i związane z nią zdarzenia, takie jak gwałtowny wzrost kursu franka – powiedział Janusz Schwark.

 

– W przypadku stabilnej sytuacji gospodarczej, osiągniemy jednak założone wyniki finansowe – dodaje.

 

 

STATUS REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH

 

W lipcu br. Spółka poinformowała o statucie realizacji celów emisyjnych. Oświadczyła wówczas, iż odstępuje od planowanego przejęcia drukarni fleksograficznej. Motywem był fakt, że w trakcie prowadzenia negocjacji właściciele firmy nagle zmienili parametry sprzedaży, wykluczając przy tym możliwość zakupu przez spółkę interesującej nieruchomości. Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. uznał wówczas, iż najwłaściwszym rozwiązaniem będzie rezygnacja z planowanego przedsięwzięcia. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono bowiem, iż ewentualne przejęcie nie wpłynie na poprawę wyników finansowych w stopniu, jaki zakładano przed debiutem.

 

Realizacja pozostałych celów emisyjnych przebiega bez zarzutów. Spółka rozpoczęła pracę polegające na rozbudowie i modernizacji podmiotu zależnego – BSC Etykiety Sp. z o.o. w specjalistyczny zakład do produkcji opakowań dla branży farmaceutycznej. W tym celu dokonano zakupu nieruchomości, o wartości 5,6 mln zł netto, pod rozbudowę dotychczasowej hali produkcyjnej.

 

BSC Drukarnia Opakowań S.A. kończy  również inwestycję mającą na celu poprawę jakości i wydajności urządzeń produkujących opakowania z segmentu Premium, a także rozbudowę o dodatkową halę produkcyjną i magazyn surowca.

 

 

SPÓŁKA PROMIS – LIST INTENCYJNY

 

Spółka nie zrezygnowała z akwizycji. Cały czas monitorując rynek pod kątem ewentualnych przejęć, prowadziła rozmowy w sprawie przejęcie spółki Promis. W październiku br. poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego akwizycji rosyjskiego podmiotu specjalizującego się w produkcji opakowań dla branży farmaceutycznej.

 

Proces przejęcia rosyjskiej spółki zakłada zakup pakietu akcji od dotychczasowych właścicieli, jak również nabycie planowanej nowe emisji akcji spółki Promis. Docelowo BSC Drukarnia Opakowań S.A. uzyska prawie 75 proc. udziału w akcjonariacie nabywanego podmiotu. Całkowita wartość transakcji wyniesie ok. 8 mln euro.

 

– Obecnie trwa due diligence spółki, zatem bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, iż proces nabywania akcji rozpocznie się z początkiem 2012 roku. W momencie pozytywnego zakończenia due diligence powstanie ostateczny harmonogram transakcji. – poinformował Janusz Schwark.