20.03.2012

 

BSC Drukarnia Opakowań S.A. zrealizowała prognozy finansowe. Zarząd podtrzymuje zagraniczne plany akwizycyjne

 

BSC Drukarnia Opakowań S.A., jeden z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku, opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2011 rok.  Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 116 651 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (100 130 tys. zł) oznacza wzrost o 16 proc. Zarząd Spółki zrealizował opublikowane w prospekcie emisyjnym prognozy finansowe na 2011 rok.

 

WYNIKI FINANSOWE

 

W 2011 roku, przychody ze sprzedaży poznańskiej Spółki wyniosły 116 651 tys. zł, wzrastając tym samym o 16 proc. w porównaniu z 2010 rokiem. EBITDA osiągnęła wartość 25 478 tys. zł, natomiast zysk netto 16 193 tys. zł, wzrastając kolejno o 5 i 10 proc.

 

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. zrealizował tym samym prognozy na 2011 rok. Opublikowane w prospekcie emisyjnym szacunkowe wyniki finansowe za ubiegły rok zakładały, iż przychody ze sprzedaży wyniosą prawie 110 mln zł, EBITDA osiągnie wartość 25,3 mln zł, natomiast zysk netto  zostanie wypracowany na poziomie 15,1 mln zł. Uzyskane rezultaty potwierdzają skuteczność przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki.

 

– Pomimo wysokich ujemnych, bilansowych różnic kursowych, spadku marż i wzrostu cen kartonu, udało nam się osiągnąć wysoki zysk, dzięki znaczącemu wzrostowi sprzedaży – powiedział Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 

PLAN 2011 WYKONANIE 2011  Realizacja
Przychody netto ze sprzedaży 109 958 116 651 106%
Zysk (strata) netto 15 054 16 193 108%
EBITDA 25 321 25 478 101%

 

 

DEBIUT GIEŁDOWY I STATUS REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH

 

Na początku roku, 4 stycznia, Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach oferty publicznej sprzedała 3 mln akcji serii H, z których uzyskała 52,5 mln zł brutto. Kurs otwarcia w dniu debiutu wzrósł o 1,14 proc. w stosunku do ceny emisyjnej (17,50 zł).

 

Realizacja pozostałych celów emisyjnych przebiega praktycznie bez zarzutów. Spółka przeprowadza pracę polegające na rozbudowie i modernizacji podmiotu zależnego – BSC Pharmacenter Sp. z o.o. w specjalistyczny zakład do produkcji opakowań dla branży farmaceutycznej, jak również zakończyła inwestycję mającą na celu poprawę jakości i wydajności urządzeń produkujących opakowania z segmentu Premium, a także rozbudowę o dodatkową halę produkcyjną i magazyn surowca. W tej chwili inwestowane są nowe środki w rozbudowę zakładu.

 

PLANY AKWIZYCYJNE

 

Zarząd nie zrezygnował z akwizycji. W październiku ub. r. Spółka poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego akwizycji rosyjskiego podmiotu Promis specjalizującego się w produkcji opakowań dla branży farmaceutycznej. Proces przejęcia rosyjskiej spółki zakładał zakup pakietu akcji od dotychczasowych właścicieli, jak również nabycie planowanej nowe emisji akcji. Docelowo BSC Drukarnia Opakowań S.A. chciała uzyskać prawie 75 proc. udziału w akcjonariacie nabywanego podmiotu. Całkowita wartość transakcji miała wynieść ok. 8 mln euro.

 

Negocjacje zostały przerwane w trakcie ustalania ostatecznych warunków nabycia pakietu większościowego akcji, będących następstwem przeprowadzonego procesu due diligence. Głównym powodem tej decyzji były wykazane w audycie ryzyka podatkowe oraz brak akceptacji ze strony sprzedającego na zmianę warunków cenowych.

 

– Przejęcie spółki Promis na proponowanych przez właścicieli warunkach byłoby niezgodne z przyjętą strategią BSC Drukarnia Opakowań, zakładającą realizację inwestycji przynoszących wymierne korzyści ekonomiczne oraz zapewniających długofalowy wzrost wartości Spółki. Mając na celu dobro naszej firmy oraz inwestorów, odstąpiliśmy od planowanego przedsięwzięcia. – poinformował Janusz Schwark.

 

Zarząd w dalszym ciągu przygląda się rynkowi krajowemu, jak również zagranicznemu w kontekście ewentualnych przejęć.

 

– Stale monitorujemy rynek Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście ewentualnych przejęć, dzięki którym rozbudujemy portfel naszych usług. Dodatkowo, rozszerzyliśmy interesującą nas branżę etykiet samoprzylepnych o krąg spółek z sektora opakowań z tektury litej.  W ostatnim miesiącu udało nam się wyodrębnić kilka firm. W najbliższych tygodniach rozpoczniemy prawdopodobnie wstępne rozmowy i zweryfikujemy, czy wskazane przez nas podmioty są zainteresowane ewentualną transakcją.  – dodał Janusz Schwark.

 

REBRANDING SPÓŁKI

 

W dniu 24 listopada br., Zgromadzenie Wspólników BSC Etykiety Sp. z o.o. podjęło decyzję o zmianie nazwy na BSC Pharmacenter Sp. z o.o., zbieżną z nazwą spółki Pharmacenter GmbH, należącą do niemieckiego Partnera grupy. Wprowadzona zmiana to efekt trwającego procesu przekształcania spółki zależnej w wyspecjalizowanego dostawcę opakowań dla branży farmaceutycznej.

 

W ramach procesu rebrandingu, modyfikacji uległ logotyp spółki oraz witryna www.

 

Zmiany mają na celu pełną integrację z międzynarodową grupą rlc.

 

– Ujednolicenie identyfikacji wizualnej spółki, polegające na zmianie logotypu i serwisu www wynika z zasady: „one face to customer”, dzięki której klienci jednoznacznie skojarzą nas z marką rlc. Tym samym będą spodziewać się identycznych, wysokich standardów obsługi panujących w grupie – powiedział Janusz Schwark.