21.03.2013

 

BSC Drukarnia Opakowań SA: cel strategiczny – rozwój Grupy Kapitałowej

Wzrost przychodów wraz z wysoką rentownością

 

Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań, poznański producent opakowań z tektury i papieru, dokonał podsumowania 2012 roku. W raportowanym okresie, Spółka wypracowała wysoki, 18 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży. W planach na 2013 roku, za strategiczny cel przyjęła rozwój organiczny, ze wskazaniem na rynki zagraniczne. Niezależnie kontynuuje badania nad innowacyjnymi technologiami druku.

 

W 2012 roku, przychody ze sprzedaży poznańskiej spółki wyniosły 137 339 tys. zł, co w porównaniu do 2011 roku oznacza wzrost o 18 proc. (20,7 mln zł). Wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 25 768 tys. zł, natomiast zysk netto 17 162 tys. zł, wzrastając kolejno o  1 i 6 proc.

 

tys. zł 2012 2011 Zmiana Dynamika
Przychody ze sprzedaży 137 339 116 651 20 688 18%
EBITDA 25 768 25 478 290 1%
Zysk operacyjny 18 415 19 438 -1 023 -5%
Zysk netto 17 162 16 194 968 6%

 

Wpływ na poprawę wyników finansowych miało zwiększenie sprzedaży do największych klientów Grupy. Pomimo zmniejszonego wyniku operacyjnego, spowodowanego znakomitym wynikiem uzyskanym w roku ubiegłym, zysk netto wzrósł o 6 proc. To zasługa dodatnich, bilansowych różnic kursowych oraz wysokiemu zyskowi na lokatach.

 

BSC Drukarnia Opakowań S.A. nadal utrzymuje wysoką rentowność operacyjną i netto. Marża na poziomie operacyjnym wyniosła 13,41 proc., marża EBITDA – 18,76 proc, a marża zysku netto – 12,50 proc. Z szacunków Zarządu wynika, że wpływ na wartość wskaźników miały m.in.: odpis aktualizujący wartość należności, likwidacja środków trwałych i nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

 

ROZWÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Celem strategicznym Grupy jest dalsza ekspansja na rynku krajowym i europejskim. „Konsekwentnie realizujemy strategię wzmacniania pozycji rynkowej, poprzez rozwój organiczny oraz inwestycje kapitałowe. Z uwagą przyglądamy się rynkowi rosyjskiemu, w kontekście ewentualnych przejęć. Widzimy w nim ogromny potencjał rozwojowy, co jednak przy specyfice rynków wschodnich i debiucie na nieznanym nam dotąd rynku, wiąże się ze sporym ryzykiem inwestycyjnym. W związku z tym, nie postępujemy pochopnie i z uwagą obserwujemy rozwój wydarzeń i przebieg rozmów z potencjalnymi partnerami.” – wskazuje Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 

Spółka finalizuje inwestycje w kontekście rozwoju sprzedaży w segmencie farmaceutycznym. Produkcja w rozbudowanym zakładzie spółki zależnej – BSC Pharmacenter Sp. z o.o. rozpocznie się w kwietniu br. Zarząd planuje również wejście w nowe kategorie usługowe na rynku poligraficznym, polegające na technologii druku flexo. Obecnie przygotowywany jest plan wdrożenia tej technologii.

 

Niezależnie, w ramach działu B+R, prowadzone są prace badawcze oraz rozwojowe nad wykorzystaniem innowacyjnych technologii druku, które w niedalekiej przyszłości mogły by przysłużyć się do uzyskania znaczących przewag konkurencyjnych.

 

*****

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Danone, Procter&Gamble, Beiersdorf, Diageo, McDonald’s czy KFC.

 

Głównymi odbiorcami są firmy z branży spożywczej i kosmetycznej, m.in. właściciele marek: Nivea, Gillette, Dove, Avon, Dr Irena Eris, Danone, Tchibo, czy Johnnie Walker. BSC jest jedynym dostawcą opakowań kartonowych dla firmy McDonald’s w Polsce.

 

W ramach współpracy z klientami, spółka zarządza całym procesem tworzenia i logistyki opakowań – począwszy od projektowania ich kształtu, przez produkcję, aż po zarządzanie magazynem.

 

Inwestorem strategicznym BSC jest firma Colorpack GmbH z Berlina, należąca do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc Packaging Group o 150-letnim doświadczeniu w branży. Colorpack posiada obecnie 36 proc. akcji spółki i głosów na WZA. Wśród znaczących akcjonariuszy BSC znajdują się także Janusz Schwark – Prezes Zarządu oraz Arkadiusz Czysz – Wiceprezes Zarządu.

 

W skład grupy kapitałowej BSC Drukarni Opakowań wchodzi firma BSC Pharmacenter Sp. z o.o. – podmiot przygotowywany jako wyspecjalizowany dostawca opakowań i ulotek dla farmacji. Siedziba i zakłady Grupy Kapitałowej BSC znajdują się w Poznaniu.