15.05.2013

BSC Drukarnia Opakowań SA nie odczuwa spowolnienia

 

Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań, poznański producent opakowań z tektury i papieru, wypracował w I kwartale br. 38,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 17 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk operacyjny i EBITDA wzrosły odpowiednio do wartości 5,7 i 7,7 mln zł, osiągając tym samym dynamikę na poziomie kolejno 25 i 26 proc. Niezależnie Spółka zmniejszyła zobowiązania długoterminowe o 2,8 mln zł na skutek spłat rat kredytowych. Pomimo wyraźnego spowolnienia gospodarczego, firma konsekwentnie się rozwija.

 

tys. zł I Q 2013 I Q 2012 Zmiana Dynamika
Przychody ze sprzedaży 38 410 32 803 5 607 17%
EBITDA 7 744 6 166 1 578 26%
Zysk operacyjny 5 700 4 556 1 144 25%
Zysk netto 4 955 4 700 255 5%

 

Wynik netto Grupy wyniósł 4,95 mln złotych, co oznacza, że r/r wzrósł o 5 proc. Niższa niż w przypadku innych danych finansowych dynamika wzrostu to efekt udanego dla BSC Drukarnia Opakowań I kwartału 2012 roku, w którym to odnotowano wysoki wynik dodatni na różnicach kursowych bilansowych, na poziomie 0,7 mln zł.

 

Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów i usług BSC Drukarnia Opakowań mają branże kosmetyczna (17,6 mln zł) oraz spożywcza (17,5 mln zł), które generują 91,4 proc. wszystkich przychodów Grupy. Wzrosła także kwota z tytułu eksportu – z 2,57 mln złotych w I kwartale zeszłego roku do 8,47 mln złotych w raportowanym okresie (wzrost o 230 proc.).

 

– Rok 2013 rozpoczął się dla nas bardzo pomyślnie. Wysoka dynamika kluczowych wyników finansowych potwierdza słusznie obraną strategię rozwoju, polegającą na świadczeniu wysokiej jakości usług i konsekwentnym rozwoju współpracy z dotychczasowymi, międzynarodowymi klientami. W konsekwencji Spółka systematycznie się rozwija, nawet w obliczu spowolnienia gospodarczego, którego prawdę powiedziawszy nie odczuwamy. – powiedział Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 

Wysokie, dodatnie różnice kursowo bilansowe z I kwartału 2012 roku miały również wpływ na spadek marż zysku netto i brutto o 1 punkt procentowy. Wzrosła natomiast marża operacyjna – o 0,95 proc., z kolei marża EBITDA osiągnęła dynamikę na poziomie 1,36 proc. i w efekcie przekroczyła próg 20 proc.

 

*****

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Danone, Procter&Gamble, Beiersdorf, Diageo, McDonald’s czy KFC.

 

Głównymi odbiorcami są firmy z branży spożywczej i kosmetycznej, m.in. właściciele marek: Nivea, Gillette, Dove, Avon, Dr Irena Eris, Danone, Tchibo, czy Johnnie Walker. BSC jest jedynym dostawcą opakowań kartonowych dla firmy McDonald’s w Polsce.

 

W ramach współpracy z klientami, spółka zarządza całym procesem tworzenia i logistyki opakowań – począwszy od projektowania ich kształtu, przez produkcję, aż po zarządzanie magazynem.

 

Inwestorem strategicznym BSC jest firma Colorpack GmbH z Berlina, należąca do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc Packaging Group o 150-letnim doświadczeniu w branży. Colorpack posiada obecnie 36 proc. akcji spółki i głosów na WZA. Wśród znaczących akcjonariuszy BSC znajdują się także Janusz Schwark – Prezes Zarządu oraz Arkadiusz Czysz – Wiceprezes Zarządu.

 

W skład grupy kapitałowej BSC Drukarni Opakowań wchodzi firma BSC Pharmacenter Sp. z o.o. – podmiot przygotowywany jako wyspecjalizowany dostawca opakowań i ulotek dla farmacji. Siedziba i zakłady Grupy Kapitałowej BSC znajdują się w Poznaniu.