03.11.2010

 

BSC Drukarnia Opakowań wkrótce na giełdzie

 

BSC Drukarnia Opakowań planuje przeprowadzenie oferty publicznej jeszcze w IV kwartale 2010 r.  Spółka oczekuje obecnie na zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na rozwój w nowych, perspektywicznych segmentach rynku – opakowań farmaceutycznych oraz etykiet samoprzylepnych. BSC zamierza także rozbudować linie technologiczne, co pozwoli na dalsze udoskonalenie jakości druku oraz skrócenie czasu procesu produkcyjnego