22.11.2010

 

DM IDMSA wycenił akcje BSC Drukarnia Opakowań na 19,7 – 21,1 zł za szt.

 

Dom Maklerski IDMSA, oferujący akcje BSC Drukarnia Opakowań S.A. w ofercie publicznej, opublikował raport analityczny na temat spółki. Analitycy brokera wycenili walory BSC w przedziale od 19,7 zł na akcję w wycenie metodą porównawczą do 21,1 zł na akcję w wycenie metodą DCF. Wycena nie uwzględnia planowanej akwizycji podmiotu z branży opakowań.

Analitycy DM IDMSA wskazują, że model biznesowy spółki jest relatywnie bezpieczny oraz daje szanse na stabilny wzrost przychodów i marży operacyjnej w nadchodzących latach, a rynek, na którym działa spółka, ma dobre perspektywy rozwoju. Zwracają też uwagę na przejrzystą strategię i jasno sprecyzowane cele biznesowe Grupy BSC, dzięki czemu prognozy sprzedaży i rentowności są wiarygodne.