15.05.2012

 

Konsekwentny wzrost sprzedaży w BSC

 

BSC Drukarnia Opakowań S.A., jeden z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku, opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 32 803 tys. zł, były zatem wyższe o 14 proc. w stosunku do I kw. ubiegłego roku. Zysk netto wzrósł o 26 proc. do wartości 4 700 tys. zł. Z kolei EBITDA została wypracowana na poziomie 6 166 tys. zł (+ 8 proc.).

 

WYNIKI FINANSOWE

 

W I kw. 2012 roku, przychody ze sprzedaży poznańskiej spółki wyniosły 32 803 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (28 806 tys. zł), oznacza wzrost o 14 proc. EBITDA osiągnęła wartość 6 166 tys. zł, natomiast zysk netto 4 700 tys. zł, wzrastając kolejno o 8 i 26 proc.

 

– Wpływ na wysoką dynamikę zysku netto osiągniętą na poziomie 26 proc. miała m.in. dodatnia różnica kursowo bilansowa, spowodowana umocnieniem złotówki względem końca ubiegłego roku. Z drugiej strony mocny złoty był jednym z kilku czynników dla uzyskania jedynie 8 proc. wzrostu EBITDA. – twierdzi Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 

tys. zł I Q 2012 I Q 2011 Zmiana Dynamika
Przychody ze sprzedaży 32 803 28 806 3 997 14%
EBITDA 6 166 5 693 473 8%
Zysk netto 4 700 3 740 960 26%

 

CELE AKWIZYCYJNE – PRIORYTET

 

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dalszym ciągu przygląda się rynkowi krajowemu, jak również zagranicznemu w kontekście ewentualnych przejęć.

 

– Cel akwizycyjny to w tej chwili priorytet naszej polityki względem rynku. Kluczowy w tym kontekście jest dla nas rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Podtrzymujemy również zamiar intensyfikacji działań w obszarze opakowań farmaceutycznych. Prowadzimy obecnie niezobowiązujące rozmowy z kilkoma podmiotami. Za wcześniej jednak, by mówić o jakichkolwiek ustaleniach. Zapewniam, iż w razie podjęcia wiążących decyzji w kwestii ewentualnego przejęcia, będziemy o nich informować opinie publiczną na bieżąco. – dodał Janusz Schwark.

 

Zarząd Spółki, z powodu wykazanych w audycie ryzyk podatkowych i związaną z tym propozycję zmiany warunków cenowych, zerwał w lutym bieżącego roku negocjacje w sprawie przejęcia rosyjskiego producenta opakowań Promis.