Poznań, 30.08.2013

BSC Drukarnia Opakowań SA kolejny raz na plusie

 

BSC Drukarnia Opakowań SA, poznański producent opakowań z tektury i papieru, konsekwentnie powiększa wartość przychód swojej Grupy. W okresie styczeń-czerwiec bieżącego roku wzrosły one o 19 proc., wynosząc 75,5 mln zł wobec 63,6 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny i EBITDA wzrosły odpowiednio do wartości 10 i 14,2 mln zł, osiągając tym samym dynamikę na poziomie kolejno 10 i 13 proc. Grupa konsekwentnie realizuje strategię dalszego wzmacniania pozycji rynkowej, co zamierza osiągnąć poprzez rozwój organiczny oraz inwestycje kapitałowe.

 

tys. zł I pół. 2013 I pół. 2012 Zmiana Dynamika
Przychody ze sprzedaży 75 539 63 643 11 896 19%
EBITDA 14 297 12 621 1 676 13%
Zysk operacyjny 10 089 9 157 932 10%
Zysk netto 8 597 8 700 – 103 – 1%
Zobowiązania długoterminowe 20 401 22 735 -2 334 -10%
Zobowiązania krótkoterminowe 25 187 16 958 8 229 49%

 

„Główną przyczyną kontynuacji tak mocnego wzrostu sprzedaży jest wzrost eksportu, którego dynamika osiągnęła ok. 300%. Wynik netto pozostał praktycznie na niezmienionym poziomie, co było skutkiem znaczącego wzrostu kosztów amortyzacji i spadkiem przychodów finansowych. Istotny wzrost zobowiązań krótkoterminowych to pochodna wykazania zobowiązania z tytułu dywidendy, wypłaconej w lipcu br. Zobowiązania długoterminowe są z kolei stale i konsekwentnie spłacane przy braku nowo zaciągniętych kredytów. Stąd odnotowaliśmy ich spadek o 10%” – wyjaśnia Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 

Pomimo nieznacznych spadków marż operacyjnych, spowodowanymi głównie wzrostem sprzedaży towarów nisko-marżowych, przy których Grupa jedynie pośredniczy w sprzedaży, to marża EBITDA cały czas utrzymuje się na poziomie 19-20%, a marża operacyjna 13-14%. Obniżka marż brutto i netto są pochodną niższych przychodów z lokat oraz gorszego wyniku na różnicach kursowych.

 

ROZWÓJ GRUPY

Celem strategicznym Grupy jest dalsza ekspansja na rynku krajowym i europejskim. W tym celu Grupa kontynuowała strategię poszukiwania podmiotu, którego park maszynowy i know-how spełniłyby oczekiwania firmy w zakresie druku flexograficznego. Niemniej z uwagi na fiasko poszukiwań, Zarząd podjął decyzję o uruchomienie projektu alternatywnego – zakupu nowoczesnej maszyny – Gallus RCS 430, umożliwiającej druki zarówno w technologii flexo, offsetowej, sitodrukowej oraz laminowanie, złocenie na zimno i inne metody uszlachetniania. Maszyna będzie umożliwiała zadruk kartonu do 350 um i podłoża z materiałów niewsiąkliwych typu PET do 300 um. Tym samym, Zarząd chce uruchomić produkcję opakowań, ze względu na brak możliwości technologicznych, dotychczas nie drukowanych. Wartość wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem (m.in. maszyną sztancującą) to wydatek ok. 4 mln EUR (wartość linii produkcyjnej). Termin dostawy maszyny – listopad 2013.

 

„Inwestycja pozwoli Spółce zaistnieć w nowym segmencie rynku poprzez oferowanie kompleksowej usługi, spełniającej wysokie oczekiwania w zakresie druku opakowań PET. Dostrzegamy bowiem niezagospodarowaną dotychczas niszę, która w perspektywie najbliższych kilku lat może stać się istotnym dla przychodów obszarem działalności. Na ten moment, już jeden z naszych dotychczasowych, głównych odbiorców wyraził gotowość współpracy w zakresie druku opakowań na podłożach z materiałów niewsiąkliwych typu PET. Szacowana sprzedaż z tytułu zakupu tej linii w okresie początkowym to ok. 5 mln EUR rocznie. Zarząd będzie dążył do takiego obłożenia na przestrzeni 12-18 m-cy od uruchomienia linii.” – informuje Janusz Schwark, prezes BSC Drukarnia Opakowań SA.

 

Segment opakowań z materiałów typu PET drukowanych na maszynach rolowych jest dla BSC ważnym elementem rozwoju. Spółka chce dokonywać kolejnych inwestycji w ten segment – nie wyklucza budowy osobnego zakładu, nazywając potocznie – Zakładu Flexo.

 

*****

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Danone, Procter&Gamble, Beiersdorf, Diageo, McDonald’s czy KFC.

 

Głównymi odbiorcami są firmy z branży spożywczej i kosmetycznej, m.in. właściciele marek: Nivea, Gillette, Dove, Avon, Dr Irena Eris, Danone, Tchibo, czy Johnnie Walker. BSC jest jedynym dostawcą opakowań kartonowych dla firmy McDonald’s w Polsce.

 

W ramach współpracy z klientami, spółka zarządza całym procesem tworzenia i logistyki opakowań – począwszy od projektowania ich kształtu, przez produkcję, aż po zarządzanie magazynem.

 

Inwestorem strategicznym BSC jest firma Colorpack GmbH z Berlina, należąca do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc Packaging Group o 150-letnim doświadczeniu w branży. Colorpack posiada obecnie 36 proc. akcji spółki i głosów na WZA. Wśród znaczących akcjonariuszy BSC znajdują się także Janusz Schwark – Prezes Zarządu oraz Arkadiusz Czysz – Wiceprezes Zarządu.

 

W skład grupy kapitałowej BSC Drukarni Opakowań wchodzi firma BSC Pharmacenter Sp. z o.o. – podmiot przygotowywany jako wyspecjalizowany dostawca opakowań i ulotek dla farmacji. Siedziba i zakłady Grupy Kapitałowej BSC znajdują się w Poznaniu.