Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A. zwiększa swój udział w Spółce

06-07-2011 15:13

Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A., jednego z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim […]

Nowy członek Rady Nadzorczej BSC Drukarnia Opakowań S.A.

18-05-2011 15:14

W dniu 16 maja br. Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. powołał na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nowego […]

Rośnie dynamika przychodów BSC Drukarnia Opakowań S.A.

13-05-2011 15:16

BSC Drukarnia Opakowań S.A., jeden z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku opublikowała wyniki finansowe […]

Udany debiut giełdowy BSC Drukarnia Opakowań S.A.

04-01-2011 15:20

4 stycznia do obrotu na Głównym Rynku GPW wprowadzono 3 000 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H […]

Dopuszczenie akcji oraz praw do akcji serii H do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

30-12-2010 15:25

30 grudnia 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na […]

Zarząd BSC Drukarni Opakowań przydzielił wszystkie akcje oferowane w ramach IPO

14-12-2010 15:26

Zarząd BSC Drukarni Opakowań dokonał przydziału 3 mln akcji serii H zaoferowanych inwestorom w ramach pierwszej oferty publicznej. Wpływy brutto […]

Rozpoczęcie zapisów na akcje BSC Drukarnia Opakowań w pierwszej publicznej ofercie akcji

06-12-2010 15:29

W dniach 6-9 grudnia w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego IDMSA można składać zapisy na akcje BSC Drukarnia Opakowań w […]

Ustalenie ceny emisyjnej

03-12-2010 15:39

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. informuje, iż cena akcji oferowanych, będących przedmiotem Oferty Publicznej, tj. 3 000 000 akcji nowej […]

Chat z Zarządem BSC

29-11-2010 15:42

29 listopada w redakcji Parkietu odbył się chat internetowy z Januszem Schwarkiem, prezesem zarządu BSC oraz Andrzejem Baranowskim, wiceprezesem zarządu […]

Book-building w pierwszej ofercie publicznej BSC Drukarnia Opakowań S.A.

23-11-2010 15:49

Od 29 listopada do 1 grudnia (do g. 14.00) w Punktach Obsługi Klienta DM IDMSA można składać Deklaracje Nabycia akcji […]

DM IDMSA wycenił akcje BSC Drukarnia Opakowań na 19,7 – 21,1 zł za szt.

22-11-2010 15:51

Dom Maklerski IDMSA, oferujący akcje BSC Drukarnia Opakowań S.A. w ofercie publicznej, opublikował raport analityczny na temat spółki. Analitycy brokera […]

Publikacja prospektu emisyjnego BSC Drukarnia Opakowań

15-11-2010 15:56

15 listopada 2010 r. został opublikowany Prospekt Emisyjny akcji BSC Drukarnia Opakowań, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9.11.2010 […]