ZGŁOŚ NARUSZENIE

Spółka pod firmą BSC Drukarnia Opakowań spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „BSC”) wprowadza niniejszą Procedurę zgłaszania naruszeń przez pracowników spółki BSC jako wewnątrzorganizacyjny system sygnalizowania nieprawidłowości.

Pragniemy zaznaczyć, że w poniższym formularzu nie ma obowiązku podawania danych osobowych osoby zgłaszającej.

 

 

Formularz zgłoszenia naruszenia

Procedura zgłaszania naruszenia