Centrum wyników

BSC Drukarnia Opakowań, od lat dynamicznie zwiększa skalę działalności, znajduje to odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

Przychody ze sprzedaży w 2016 r. osiągnęły 230,6 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z rokiem 2015 i aż 36% w porównaniu z 2014 r. EBITDA wzrosła w 2016 r. o 1,8 mln zł do 46,6 mln zł względem 2015 r.

Wzrost EBITDA o 4% był wynikiem wzrostu sprzedaży z kolei wynik brutto i netto spadły w 2016 r. odpowiednio o 12% i 14% głównie z powodu wysokiej bazy, ponieważ w 2015 r. istotny wpływ na wynik miało przejęcie kontroli nad Spółką POSBAU S.A. Dodatkowy zysk wyniósł wtedy 5 mln zł – tzw. zysk na okazjonalnym nabyciu.

 

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH