Historia

2018

 • BSC Drukarnia Opakowań, w reakcji na rosnący popyt na opakowania, zarówno ze strony obecnych, jak i nowych klientów, inwestuje w rozwój potencjału produkcyjnego, budując nową fabrykę.

2017

 • Do BSC Drukarni Opakowań wpłynęła decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dotyczącej budowy zakładu produkcyjnego. Decyzja ta stanowi istotny element procesu inwestycyjnego, który, jak przewiduje Spółka, zakończy się w II kwartale 2018 r.

2016

 • Fundusze zarządzane przez ALTUS informują o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w BSC Drukarni Opakowań
 • BSC Drukarnia Opakowań podpisuje kolejną umowę z HAVI GLOBAL SOLUTIONS EUROPE LIMITED z siedzibą w Londynie. Przedmiotem umowy jest produkowanie i dostarczanie przez Spółkę opakowań na zlecenie Havi. Umowa przewiduje okres obowiązywania od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2018 r., z możliwością jej przedłużenia o kolejny rok. Maksymalna wartość obrotów w okresie pierwszych dwóch lat powinna wynieść ok. 16 mln zł

2015

 • Podjęcie decyzji o budowie zakładu produkcyjno-magazynowego, adaptacji istniejącego budynku magazynowego oraz wyposażeniu tych budynków w niezbędne urządzenia. Spółka przewiduje, że inwestycja ta umożliwi jej w przyszłości podniesienie mocy produkcyjnych poprzez zakupy kolejnych maszyn o ok. 70%
 • Objęcie kontroli nad  spółką POSBAU S.A. oraz POSBAU Nieruchomości sp. z o.o.

2011

 • Kontynuacja rozbudowy przedsiębiorstwa – budowa magazynu surowców dla BSC S.A. oraz BSC Pharmacenter Sp. z o.o.
 • Przekształcenie BSC Etykiety Sp. z o.o. w BSC Pharmacenter Sp. z o.o. i ukierunkowanie zakładu na produkcję opakowań i ulotek dla klientów z branży farmaceutycznej
 • Debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i pozyskanie 52,5 mln zł z publicznej emisji akcji

2010

 • Kolejne inwestycji w rozbudowę linii technologicznych grupy kapitałowej BSC
 • Przygotowanie procesu wejścia Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

2009

 • Wybudowanie nowej hali produkcyjnej oraz biurowca Spółki
 • Zakup maszyny drukującej Roland 708 3B LTTLV HiPrint, o unikalnych w skali europejskiej możliwościach druku (uzyskanie na realizację inwestycji dotacji w wysokości ponad 5,8 mln zł)

2005

 • Rozpoczęcie cyklu inwestycji: powiększenie powierzchni produkcyjnych o nową halę oraz wybudowanie magazynu wysokiego składowania w systemie regałów przesuwnych

2004

 • Pozyskanie inwestora branżowego, firmy Colorpack GmbH, należącej do rlc Packaging Group – międzynarodowej grupy poligraficznej o 150-letnim doświadczeniu rynkowym
 • Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego BSC Etykiety Sp. z o.o., specjalizującego się w produkcji etykiet papierowych, owijek i ulotek

1999

 • Utworzenie BSC Drukarnia Opakowań S.A. na bazie Zakładu Poligraficznego BSC s.c.

1997

 • Zakup nieruchomości przy ul. Żmigrodzkiej 37 w Poznaniu i przeniesienie głównej siedziby firmy do nowej lokalizacji

1991

 • Zawiązanie spółki przez Braci Mariana i Janusza Schwark oraz Arkadiusza Czysz i utworzenie Zakładu Poligraficznego BSC s.c.