Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2015

21.12.2015 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Kandydat na członka Rady Nadzorczej

 

24.04.2015 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2013

20.06.2013 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 

 

a) Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

 

b) Kandydaci na członków Zarządu

Regulamin WZA