Władze Spółki

Zarząd

Prezes Zarządu
Janusz Schwark
Pan Janusz Schwark jest jednym ze znaczących akcjonariuszy BSC Drukarnia Opakowań S.A., związanym ze Spółką od początku jej działalności. W trakcie ostatnich trzynastu lat wspomagał rozwój BSC, pełniąc w tym okresie funkcje dyrektora ds. produkcji, prokurenta ds. inwestycji, a także bezpośrednio zarządzając jej działalnością - jako Wiceprezes Zarządu, a obecnie Prezes Zarządu.
Kompetencje i zadania Prezesa Zarządu Życiorys
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
Arkadiusz Czysz
Pan Arkadiusz Czysz jest jednym ze współzałożycieli Zakładu Poligraficznego BSC s.c., na bazie którego osiem lat później powstała BSC Drukarnia Opakowań S.A. Poprzednio pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej BSC Drukarnia Opakowań S.A., następnie prokurenta oraz dyrektora ds. handlowych. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych.
Kompetencje i zadania Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych Życiorys
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Andrzej Baranowski
Pan Andrzej Baranowski związany jest z BSC Drukarnia Opakowań S.A. od 1998 r., zarządzając obszarem finansów Spółki. Od 2008 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. nbsp finansowych. Ukończył studia o kierunku finanse i bankowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także Podyplomowe Studium Inwestycji Kapitałowych na Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu.
Kompetencje i zadania Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Życiorys
Regulamin pracy Zarządu

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Hans Christian Bestehorn
Pan Hans Christian Bestehorn pełni funkcje zarządcze w spółkach z grupy rlc Packaging Group. Z branżą opakowań związany jest od 1983 roku. Ukończył studia w Wyższej Szkole Poligraficznej.
Życiorys
Członek Rady Nadzorczej
Stephan Bestehorn
Pan Stephan Bestehorn pełni funkcje zarządcze w spółkach wchodzących w skład rlc Packaging Group. Ukończył studia wyższe w Fachhochschule Kiel, a także kurs specjalistyczny w zakresie bankowości w Hallabaum Bank w Hanowerze.
Życiorys
Członek Rady Nadzorczej
Michael Mehring
Michael Mehring ukończył studia wyższe na uniwersytecie w Hanowerze i uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku zarządzanie w biznesie.  Wcześniej kształcił się w Szkole Managerów w Sankt Gallen w Szwajcarii w dziedzinach controlling, zarządzanie i IT. Obecnie jest dyrektorem finansowym w rlc Packaging Group w Hanowerze, odpowiedzialny za finanse, controlling i składanie raportów do Zarządu Spółki.
Członek Rady Nadzorczej
Prof. Dr Frank Ohle
Pan Prof. Dr Frank Ohle ukończył studia na uniwersytecie w Getyndze na wydziale fizyki. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym na uczelniach wyższych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Od 2006 roku działa aktywnie w branży poligraficznej a w rlc Packaging Group jest odpowiedzialny za zarządzanie zakładami produkcyjnymi w Niemczech i Szwajcarii.
Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kaczmarczyk
Pan Krzysztof Kaczmarczyk jest ekspertem z branży finansowej z 17-letnim doświadczeniem w bankach inwestycyjnych oraz globalnych korporacjach. Posiada doświadczenie w finansach przedsiębiorstw, analizach finansowych, procesach fuzji i przejęć, formułowaniu strategii biznesowych oraz przeprowadzaniu restrukturyzacji. Od ponad 10 lat zasiada jako członek RN w spółkach notowanych na GPW.
Życiorys
Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Wesołek
Pan Jarosław Wesołek posiada blisko 25-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych i zarządzania. Ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku marketing i studia podyplomowe z zakresu marketing żywności. Pracował jako członek zarządu lub prezes zarządu w firmach zajmujących się handlem, produkcją artykułów spożywczych, budownictwem mieszkaniowym i medycyną.
Regulamin Rady Nadzorczej
Polityka różnorodności

Komitet Audytu

W skład Komitetu Audytu wchodzą:

  • Pan Krzysztof Kaczmarczyk
  • Pan Jarosław Wesołek
  • Pan Michael Mehring
Regulamin Komitetu Audytu