09.11.2010

 

Prospekt emisyjny BSC zatwierdzony

 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny BSC Drukarnia Opakowań związany z pierwszą ofertą publiczną.