17.11.2010

Publikacja prognozy wyników grupy kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań

BSC Drukarnia Opakowań opublikowała prognozy wyników na 2010 i 2011 rok.

Zysk netto grupy kapitałowej na koniec bieżącego roku sięgnie 14,1 mln zł, zwiększając się o 33,3 proc. w porównaniu do ubiegłorocznego wyniku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 101,1 mln zł,
a EBITDA 23,9 mln zł, wzrastając odpowiednio o 21,2 proc. oraz 35 proc. Rentowność netto grupy zwiększy się z 12,7 proc. do 13,9 proc.

W 2011 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosną do 110 mln zł, EBITDA sięgnie 25,3 mln zł, a zysk netto wyniesie 15,1 mln zł.

Po sześciu miesiącach 2010 r. przychody grupy kapitałowej sięgnęły blisko 46,2 mln zł, a zysk netto przekroczył 7 mln zł. Rentowność netto po I półroczu wyniosła 15,2 proc., wobec 11,6 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.