15.11.2010

 

Publikacja prospektu emisyjnego BSC Drukarnia Opakowań

 

15 listopada 2010 r. został opublikowany Prospekt Emisyjny akcji BSC Drukarnia Opakowań, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9.11.2010 r.

Informacje na temat oferty objętej prospektem dostępne są na stronie Oferta publiczna akcji