Raport bieżący 1/2019

1/2019   |   21-01-2019 09:10

Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) stosownie do treści art. 19 ust. 3 MAR informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR dotyczące nabycia akcji Spółki przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki, tj. przez spółkę JS Holding sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w związku z przekroczeniem w roku kalendarzowym progu wartości transakcji 5 tys. euro. Zgodnie z pismem przewodnim załączonym do powiadomień, o których mowa powyżej JS Holding sp. z o.o., po dokonaniu transakcji z dnia dzisiejszego posiada łącznie 1.216.873 akcje Spółki.

Pełna treść powiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport bieżący 1/2019
Powiadomienie MAR