Raport bieżący 11/2020

11/2020   |   24-01-2020 21:00

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) stosownie do treści art. 19 ust. 3 MAR informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR dotyczące pośredniego zbycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Stephan Bestehorn.

Pełna treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport bieżący 11/2020
Pośrednie zbycie akcji