Raport bieżący 12/2019

12/2019   |   13-05-2019 20:02

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2019 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2019 roku. Dane podano w załączonej tabeli w wersji porównawczej z wynikami za pierwszy kwartał 2018 roku.

Ostateczne skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2019 r. Emitent poda w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za pierwszy kwartał 2019 r., którego publikacja przewidziana jest w dniu 20 maja 2019 r.

 

Raport bieżący 12/2019
Wstępne dane finansowe I kwartał 2019 roku