Raport bieżący 13/2019

13/2019   |   22-05-2019 09:21

Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta, to jest spółki COLORPACK GmbH, informację o tym, że wspólnicy akcjonariusza, to jest rlc packaging GmbH oraz ROB. LEUNIS & CAPMAN GMBH& CO. KG przekazali COLORPACK GmbH informację o tym, że bezpośredni wspólnicy spółek rlc packaging GmbH oraz ROB. LEUNIS & CAPMAN GMBH& CO. KG, podjęli decyzję o przeglądzie opcji strategicznych dla całej grupy rlc packaging i dotyczącą dalszego rozwoju biznesu całej grupy rlc packaging. Z treści przekazanej przez akcjonariusza informacji wynika, że nie można wykluczyć, iż taki proces może skutkować podjęciem i także wykonaniem różnego rodzaju czynności i transakcji w ramach grupy rlc packaging, w tym tych o charakterze korporacyjnym. W ramach takiego procesu, w zakresie dopuszczonym przez prawo, jak wynika z treści otrzymanego pisma, wybranym podmiotom mogą być ujawniane dodatkowe informacje dotyczące całej grupy rlc packaging, a w tym kontekście także Spółki. Z treści dokumentu wynika także, iż nie można wykluczyć, że czynności lub transakcje, o których mowa powyżej nie zostaną ostatecznie podjęte lub wykonane.

Raport bieżący 13/2019