Raport bieżący 14/2018

14/2018   |   29-05-2018 11:53

Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), z głębokim żalem informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wygaśnięciu mandatu długoletniego członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Borowińskiego wskutek śmierci.

Raport bieżący 14/2018