Raport bieżacy 14/2019

14/2019   |   03-06-2019 20:13

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 03 czerwca 2019 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym i łączną liczbę ważnych głosów.

Raport bieżący 14/2019
Uchwały podjęte na ZWZ