Raport bieżący 14/2020

14/2020   |   24-01-2020 21:10

Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od następujących podmiotów („Zawiadamiający”): Bestehorn GmbH, Beatrix Bestehorn, Hans-Christian Bestehorn, Stephan Bestehorn, Judy M. Brown, HCB Invest GmbH, Henrik Kehren, Margerita Testa, Barbara Toenne, Toenne Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, Bestehorn Gesellschaft bürgerlichen Rechts and Kehren Gesellschaft bürgerlichen Rechts, zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Spółki i zmianie (zmniejszeniu) udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Z treści zawiadomienia wynika, że Zawiadamiający aktualnie nie posiadają bezpośrednio i pośrednio jakichkolwiek akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załącznik do niniejszego raportu.

Raport bieżący 14/2020
Notification