Raport bieżący 14/2011

14/2011   |   17-05-2011 17:24

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAN S.A. w dniu 16 maja 2011 r.

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 maja 2011 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

Colorpack GmbH Veprackungen mit System posiadająca 3.403.758 akcji dających prawo do 3.403.758 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 16 maja 2011 r., stanowiących 50,00% na tym Zgromadzeniu oraz 34,71% ogółu głosów;

BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz sp. j. posiadająca 1.903.758 akcji, dających prawo do 1.903.758 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 16 maja 2011 r., stanowiących 27,97% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 19,41% ogółu głosów.

Janusz Schwark posiadający 500.000 akcji, dających prawo do 500.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 16 maja 2011 r., stanowiących 7,34 % głosów na tym Zgromadzeniu oraz 5,10 % ogółu głosów.

Arkadiusz Czysz posiadający 500.000 akcji, dających prawo do 500.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 16 maja 2011 r., stanowiących 7,34 % głosów na tym Zgromadzeniu oraz 5,10 % ogółu głosów.

Violetta Schwark i Anna Schwark posiadające na zasadzie współwłasności 500.000 akcji, dających prawo do 500.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 16 maja 2011 r., stanowiących 7,34 % głosów na tym Zgromadzeniu oraz 5,10 % ogółu głosów.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 16 maja 2011 r. reprezentowanych było 6.807.516 akcji, dających prawo do 6.807.516 głosów, stanowiących 69,41% ogółu głosów.

14_2011