Raport bieżący 14/2013

14/2013   |   13-03-2013 12:40

Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 13 marca 2013 r. otrzymał zawiadomienie o transakcjach kupna akcji Spółki, zawartych przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna, będący podmiotem blisko związanym z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Panem Rafałem Abratańskim, w którym wspomniany Członek Rady Nadzorczej Spółki pełni funkcję Członka Zarządu i będący jednocześnie animatorem Spółki. Akcje Spółki były nabywane przez wspomniany podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna) na GPW w transakcjach na rynku notowań ciągłych. Zestawienie transakcji nabycia akcji, otrzymane w ramach zawiadomienia, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

korekta_rb_14_2013
rb_14_2013
zestawienie_transakcji_14_2013