Raport bieżący 15/2020

15/2020   |   27-01-2020 22:17

Zawiadomienie dotyczące zmiany posiadania akcji Spółki w wyniku rozwiązania porozumienia akcjonariuszy

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od następujących podmiotów („Zawiadamiający”): Colorpack GmbH, JS Holding sp. z o.o. oraz Green Place S.A., zawiadomienie dotyczące zmiany posiadania akcji Spółki w wyniku rozwiązania porozumienia akcjonariuszy ze skutkiem na dzień 22 stycznia 2020 r.

Treść zawiadomienia przekazanego przez Zawiadamiających znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Raport bieżący 15/2020
Zawiadomienie