Raport bieżący 16/2018

16/2018   |   11-06-2018 18:53

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 czerwca 2018 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

 

Colorpack GmbH posiadająca 3 599 300 akcji dających prawo do 3 599 300 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r., stanowiących ok. 52,32% na tym Zgromadzeniu oraz 36,70 % w ogólnej liczbie głosów.

 

JS Holding sp. z o.o. posiadająca 1.200.758 akcji Spółki, dających prawo do 1.200.758 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r., stanowiących ok. 17,46 % na tym Zgromadzeniu i 12,24 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Green Place S.A. posiadająca 1.134.586 akcji Spółki, dających prawo do 1.134.586 głosów na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r., stanowiących ok. 16,49% na tym Zgromadzeniu i 11,57 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Government of Norway posiadający 452 823 akcji Spółki, dających prawo do 452 823 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r., stanowiących ok 6,58% na tym Zgromadzeniu i 4,62 % w ogólnej liczbie głosów.

 

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający 491 581  akcji Spółki, dających prawo do 491 581 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r., stanowiących ok 7,15% na tym Zgromadzeniu i 5,01 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Zarząd wskazuje jednocześnie, że następujący akcjonariusze Spółki: Colorpack GmbH, JS Holding sp. z o.o. i Green Place S.A., są stronami porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dysponując w związku z tym łącznie 5.934.644 akcjami, dającymi prawo do 5.934.644 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r., stanowiących ok. 86,27 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 60,51 % ogólnej liczby głosów w Spółce. O istnieniu powyższego porozumienia Spółka informowała m.in. w prospekcie emisyjnym oraz w raportach bieżących.

Raport bieżący 16/2018