Raport bieżący 16/2019

16/2019   |   03-06-2019 20:28

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 03 czerwca 2019 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03 czerwca 2019 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

Colorpack GmbH posiadająca 3.599.300 akcji dających prawo do 3.599.300 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 03 czerwca 2019 r., stanowiących ok. 56,08% na tym Zgromadzeniu oraz 36,70 % w ogólnej liczbie głosów.

JS Holding sp. z o.o. posiadająca 1.231.494 akcji Spółki, dających prawo do 1.231.494 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 03 czerwca 2019 r., stanowiących ok. 19,19 % na tym Zgromadzeniu i 12,56 % w ogólnej liczbie głosów.

Green Place S.A. posiadająca 1.134.586 akcji Spółki, dających prawo do 1.134.586 głosów na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 03 czerwca 2019 r., stanowiących ok. 17,68% na tym Zgromadzeniu i 11,57 % w ogólnej liczbie głosów.

Government of Norway posiadający 452 823 akcji Spółki, dających prawo do 452 823 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 03 czerwca 2019 r., stanowiących ok 7,06% na tym Zgromadzeniu i 4,62 % w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd wskazuje jednocześnie, że następujący akcjonariusze Spółki: Colorpack GmbH, JS Holding sp. z o.o. i Green Place S.A., są stronami porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dysponując w związku z tym łącznie 5.965.380 akcjami, dającymi prawo do 5.965.380 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 03 czerwca 2019 r., stanowiących ok. 92,94 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 60,82 % ogólnej liczby głosów w Spółce. O istnieniu powyższego porozumienia Spółka informowała m.in. w prospekcie emisyjnym oraz w raportach bieżących.

Raport bieżący 16/2019