Raport bieżący 16/2011

16/2011   |   28-05-2011 15:55

Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2011 r. otrzymał zawiadomienie o transakcjach kupna akcji Spółki zawartych przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, w którym ten Członek Rady Nadzorczej Spółki pełni funkcję Członka Zarządu.

Akcje były nabywane przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki na GPW w transakcjach sesyjnych zwykłych:
16-05-2011 – liczba akcji nabytych – 11 sztuk po cenie 17,50 zł;
17-05-2011 – liczba akcji nabytych – 11 sztuk po cenie 17,50 zł;
18-05-2011 – liczba akcji nabytych – 11 sztuk po cenie 17,50 zł;
19-05-2011 – liczba akcji nabytych – 11 sztuk po cenie 17,68 zł;
20-05-2011 – liczba akcji nabytych – 11 sztuk po cenie 17,65 zł;
23-05-2011 – liczba akcji nabytych – 11 sztuk po cenie 17,60 zł;

Z uwagi na fakt, że zawiadomienie nie zawiera zgody na publikację danych osobowych Członka Rady Nadzorczej Spółki ani podmiotu blisko z nim związanego, zgodnie z treścią §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Spółka nie przekazuje danych osobowych Członka Rady Nadzorczej Spółki ani podmiotu blisko z nim związanego do wiadomości w ramach niniejszego raportu bieżącego.

16_2011