Raport bieżący 16/2013

16/2013   |   22-03-2013 16:04

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym przedstawia wykaz informacji przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w roku 2012 (tj. w okresie objętym roczną informacją okresową).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że pełna treść wspomnianych informacji jest dostępna w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółki.

INFORMACJE PRZEKAZANE W 2012 R. W FORMIE RAPORTÓW BIEŻĄCYCH

NR RAPORTU DATA PUBLIKACJI TYTUŁ

1/2012 05.01.2012 Zmiana warunkowej umowy dotyczącej kupna nieruchomości

2/2012 05.01.2012 Rejestracja zmiany firmy spółki zależnej w rejestrze przedsiębiorców

3/2012 30.01.2012 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012

4/2012 24.02.2012 Rezygnacja z inwestycji Spółki w „PROMIS” JSC

5/2012 25.02.2012 Zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

6/2012 23.03.2012 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i objęcie przez Spółkę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

7/2012 28.03.2012 Przystąpienie do programu wspierania płynności

8/2012 29.03.2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

9/2012 30.03.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

10/2012 05.04.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

11/2012 13.04.2012 Decyzja Zarządu Spółki w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2011 r.

12/2012 13.04.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

13/2012 18.04.2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej w rejestrze przedsiębiorców

14/2012 26.04.2012 Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

15/2012 27.04.2012 Pozytywna decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2011 r.

16/2012 27.04.2012 Zbycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkami Zarządu i członkiem Rady Nadzorczej Spółki

17/2012 27.04.2012 Zawiadomienie likwidatora BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz sp. j. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

18/2012 27.04.2012 Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Członka Zarządu Spółki; zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

19/2012 27.04.2012 Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Członka Zarządu Spółki; zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

20/2012 27.04.2012 Zawiadomienie Violetty Schwark o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

21/2012 27.04.2012 Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki; zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

22/2012 27.04.2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 25 maja 2012 r.

23/2012 27.04.2012 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 25 maja 2012 r.

24/2012 07.05.2012 Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

25/2012 09.05.2012 Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

26/2012 16.05.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

27/2012 24.05.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

28/2012 25.05.2012 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 25 maja 2012r.

29/2012 25.05.2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 25 maja 2012r.

30/2012 25.05.2012 Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 25 maja 2012r.

31/2012 30.05.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

32/2012 08.06.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

33/2012 14.06.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

34/2012 21.06.2012 Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

35/2012 28.06.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

36/2012 02.07.2012 Utrata statusu zakładu pracy chronionej przez Emitenta

37/2012 04.07.2012 Podpisanie umowy znaczącej

38/2012 04.07.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

39/2012 05.07.2012 Zbycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorcze

40/2012 10.07.2012 Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Prezesa Zarządu

41/2012 11.07.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

42/2012 13.07.2012 Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej

43/2012 19.07.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

44/2012 26.07.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

45/2012 26.07.2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

46/2012 01.08.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

47/2012 06.08.2012 Decyzja stwierdzająca utratę statusu zakładu pracy chronionej przez Emitenta

48/2012 08.08.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

49/2012 08.08.2012 Zawiadomienie PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

50/2012 16.08.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

51/2012 22.08.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

52/2012 29.08.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

53/2012 06.09.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

54/2012 12.09.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

55/2012 19.09.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

56/2012 27.09.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

57/2012 03.10.2012 Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

58/2012 10.10.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

59/2012 17.10.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

60/2012 24.10.2012 Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

61/2012 24.10.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

62/2012 31.10.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

63/2012 07.11.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

64/2012 14.11.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

65/2012 21.11.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

66/2012 29.11.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

67/2012 05.12.2012 Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

68/2012 12.12.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

69/2012 20.12.2012 Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

INFORMACJE PRZEKAZANE W 2012 R. W FORMIE RAPORTÓW OKRESOWYCH

L.P. DATA PUBLIKACJI RODZAJ RAPORTU

1. 20.03.2012 Raport okresowy – Roczny 2011 – jednostkowy

2. 20.03.2012 Raport okresowy – Roczny 2011 – skonsolidowany

3. 15.05.2012 Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

4. 31.08.2012 Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2012 roku

5. 14.11.2012 Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za III KWARTAŁY 2012 roku

rb_16_2013