Raport bieżący 17/2018

17/2018   |   11-06-2018 18:55

Powołanie członków Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r. na kolejną kadencję.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka” lub „Emitent”), informuje, że wskutek upływu kolejnej kadencji dotychczasowych członków zarządu Spółki z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2018 r. podjęło uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na kolejną kadencję. Walne Zgromadzenie Spółki powołało na pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dotychczasowy Zarząd Spółki w osobach:

Janusz Schwark – Prezes Zarządu;

Arkadiusz Czysz – Wiceprezes Zarządu d.s. handlowych;

Andrzej Baranowski – Wiceprezes Zarządu d.s. finansowych.

Raport bieżący 17/2018