Raport bieżący 17/2019

17/2019   |   25-06-2019 13:12

Otrzymanie przez Emitenta decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie części inwestycji obejmującej zakład produkcyjny

W nawiązaniu między innymi do raportów bieżących nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz 10/2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. i 6/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. oraz 27/2017 z dnia 02 listopada 2017 r., w których BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informował o inwestycji Emitenta polegającej na budowie zakładu produkcyjnego, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania, udzielającej pozwolenia na użytkowanie dla części wspomnianej inwestycji w zakresie obejmującym halę produkcyjną A-A4 i magazyn B, z wyłączeniem placu manewrowego oraz miejsc postojowych wzdłuż budynku A. Wspomniana decyzja nie ma charakteru decyzji ostatecznej i przysługuje od niej stronom odwołanie do wielkopolskiego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Raport bieżący 17/2019