Raport bieżący 18/2018

18/2018   |   11-06-2018 19:00

Powołanie członków Rady Nadzorczej spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, że wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Pana Hans Christian Bestehorn, oraz Członka Rady Nadzorczej: Pana Stephan Bestehorn z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 czerwca 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2018 r. podjęło uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wspomnianych osób, to jest Panów:

 

Hans Christian Bestehorn – powierzające mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

Stephan Bestehorn – Członek Rady Nadzorczej.

 

Jednocześnie wobec wygaśnięcia mandatu Sekretarza Rady Nadzorczej – Pana Andrzeja Borowińskiego wobec jego śmierci, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2018 z dnia 29 maja 2018 r. dotychczasowemu członkowi Rady Nadzorczej na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r. powierzono pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący 18/2018