Raport bieżący 18/2019

18/2019   |   20-08-2019 22:06

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2019 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2019 roku. Dane podano w załączonej tabeli w wersji porównawczej z wynikami za pierwsze półrocze 2018 roku.

Ostateczne skonsolidowane dane finansowe za pierwsze półrocze 2019 r. Emitent poda w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za pierwsze półrocze 2019 r., którego publikacja przewidziana jest w dniu 30 sierpnia 2019 r.

 

Raport bieżący 18/2019
Wstępne dane finansowe