Raport bieżący 19/2019

19/2019   |   06-09-2019 22:35

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka„) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta, to jest spółki COLORPACK GmbH („Akcjonariusz”), pismo zawierające informację o aktualizacji wcześniej przekazanej przez Akcjonariusza informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych w ramach grupy rlc packaging, o otrzymaniu której od Akcjonariusza Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 13/2019 z dnia 22 maja 2019 r. W treści pisma Akcjonariusz odwołując się do treści pierwotnej informacji wskazał, że wspólnicy Akcjonariusza, to jest  rlc packaging GmbH i ROB. LEUNIS & CHAPMAN GMBH & CO. KG przekazali Akcjonariuszowi informację, że wybrane podmioty przekazały im informację o zainteresowaniu nabyciem udziałów w ROB.LEUNIS & CHAPMAN GMBH & CO. KG i/lub wybranych jednostkach z grupy rlc packaging group.  Jednocześnie Akcjonariusz wskazał, że nie można wykluczyć, że inna opcja strategiczna zostanie wybrana przez  rlc packaging group lub jego wspólników, jak też że transakcja, o której mowa powyżej nie zostanie dokonana lub nie dojdzie do skutku.

Raport bieżący 19/2019