Raport bieżący 2/2019

2/2019   |   24-01-2019 20:21

Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) stosownie do treści art. 19 ust. 3 MAR informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR dotyczące nabycia akcji Spółki przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki, tj. przez spółkę JS Holding sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Pełna treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport bieżący 2/2019
Powiadomienie MAR