Raport bieżący 20/2018

20/2018   |   10-08-2018 14:17

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za I półrocze 2018 roku. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 14 sierpnia 2018 r.

Raport bieżący 20/2018