Raport bieżący 20/2019

20/2019   |   16-10-2019 21:13

Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2020 przez Radę Nadzorczą.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza przyjęła plan inwestycyjny Spółki na rok 2020.

Plan przewiduje wydatki inwestycyjne łącznie na poziomie ok 26 mln zł, z przeznaczeniem na zakup maszyn poligraficznych do nowego zakładu produkcyjnego, o powstaniu którego Emitent informował między innymi w raportach bieżących nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz 10/2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. i 6/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. oraz 27/2017 z dnia 02 listopada 2017 r. i 17/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Po realizacji inwestycji, nowy zakład produkcyjny będzie obsadzony 4 (czterema) liniami produkcyjnymi z maksymalnie 6 (sześciu) dostępnych miejsc na linie produkcyjne. Zarząd nie wyklucza w przyszłości następnych decyzji inwestycyjnych na zakup kolejnych urządzeń w 2020 roku.

Raport bieżący 20/2019