Raport bieżący 21/2020

21/2020   |   10-02-2020 23:41

Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań S.A. wraz z opinią zewnętrznego podmiotu na temat ceny akcji w wezwaniu

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości „Stanowisko Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna ogłoszonego przez A&R CARTON AB oraz COLORPACK GmbH w dniu 23 stycznia 2020 r.” wraz z opinią zewnętrznego podmiotu Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu na temat ceny akcji proponowanej w wezwaniu.

Stanowisko wraz z opinią stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Raport bieżący 21/2020
Stanowisko Zarządu
Opinia podmiotu zewnętrznego