Raport bieżący 22/2020

22/2020   |   14-02-2020 22:24

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok. Dane podano w załączonej tabeli w wersji porównawczej z wynikami za 2018 rok.

Ostateczne skonsolidowane dane finansowe za 2019 r. Emitent poda w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 r., którego publikacja przewidziana jest w dniu 20 marca 2020 r.

Raport bieżący 22/2020
Wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe BSC Drukarnia Opakowań S.A. za 2019 rok