Raport bieżący 23/2019

23/2019   |   07-11-2019 14:13

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2019 roku. Dane podano w załączonej tabeli w wersji porównawczej z wynikami za trzeci kwartał 2018 roku.

Ostateczne skonsolidowane dane finansowe za trzeci kwartał 2019 r. Emitent poda w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za trzeci kwartał 2019 r., którego publikacja przewidziana jest w dniu 20 listopada 2019 r.

Raport bieżący 23/2019
Wstępne dane finansowe III kwartał 2019