Raport bieżący 24/2020

24/2020   |   21-02-2020 14:53

Powołanie Członka Komitetu Audytu

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że powziął informację o tym, że w dniu 20 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki uzupełniła skład Komitetu Audytu, powołując do tego składu członka Rady Nadzorczej, panią Yvonne Melchers, i powierzyła jej funkcję Członka Komitetu Audytu.

 

Raport bieżący 24/2020