Raport bieżący 25/2017

25/2017   |   20-10-2017 14:47

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 20 października 2017 r.

 

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 października 2017 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

Colorpack GmbH posiadająca 3 599 300 akcji dających prawo do 3 599 300 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 października 2017 r., stanowiących ok. 56,35 % na tym Zgromadzeniu oraz 36,70 % w ogólnej liczbie głosów.

JS Holding Sp. z o.o. posiadająca 1.200.758 akcji Spółki, dających prawo do 1.200.758 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 października 2017 r., stanowiących ok. 18,80 % na tym Zgromadzeniu i 12,24 % w ogólnej liczbie głosów.

Green Place S.A. posiadająca 1.134.586 akcji Spółki, dających prawo do 1.134.586 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 października 2017 r., stanowiących ok. 17,76 % na tym Zgromadzeniu i 11,57 % w ogólnej liczbie głosów.

Government of Norway posiadający 452 823 akcji Spółki, dających prawo do 452 823 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 października 2017 r., stanowiących ok 7,09 % na tym Zgromadzeniu i 4,62 % w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd wskazuje jednocześnie, że następujący akcjonariusze Spółki: Colorpack GmbH, JS Holding sp. z o.o. i Green Place S.A., są stronami porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dysponując w związku z tym łącznie 5.934.644 akcjami, dającymi prawo do 5.934.644 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 20 października 2017 r., stanowiących ok 92,91 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu
oraz 60,51 % ogólnej liczby głosów w Spółce. O istnieniu powyższego porozumienia Spółka informowała m.in. w prospekcie emisyjnym oraz w raportach bieżących.

Raport bieżący nr 25/2017