Raport bieżący 26/2019

26/2019   |   20-12-2019 23:52

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. Spółka otrzymała za pośrednictwem poczty elektronicznej od członka Rady Nadzorczej Spółki pana Frank Ohle oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.

Jako przyczynę rezygnacji pan Frank Ohle wskazał zakończenie współpracy z grupą rlc packaging i kontunuowanie kariery w ramach współpracy z innym podmiotem z branży opakowaniowej.

Raport bieżący 26/2019